fbpx

Solidariteti në praktikë: Rrjeti Inkluziv i Kosovës në mbështetje të personave me aftësi të kufizuara nga komunitetet joshumicë

Rrjeti Kosovar Gjithëpërfshirës (KIN), një koalicion i organizatave nga komunitetet joshumicë të përkushtuar për mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në Kosovë, u prezantua dje në Qendrën Barabar në Prishtinë.

Një koalicion i përbërë nga pesë organizata, OJQ dhe OJQ Factor nga Mitrovica, Shoqata e të Verbërve nga Graçanica, OJQ Primo la tolleranza nga Shtërpca dhe Handikos nga Ranillugu, do të përpiqet t’u përgjigjet problemeve dhe sfidave me të cilat përballet një prej grupet të njerëzve më te cenueshme në Kosovë.

Drejtori i OJQ-së CASA Miodrag Marinkoviq thekson se organizata e udhëhequr nga organizata ombrellë e koalicionit dhe se roli i saj është rritja e kapaciteteve operacionale, lehtësimi i qasjes në fonde dhe dukshmëria më e mirë e anëtarëve të koalicionit.

“Personat me aftësi të kufizuara përballen me diskriminim, stereotipe, stigmatizim, probleme në marrjen e shërbimeve, sepse nevojat e tyre janë të gjera dhe të larmishme. Mirëpo, kur flasim për personat me aftësi të kufizuara nga komuniteti serb, shtojmë një sërë problemesh të reja që janë karakteristike për ta, d.m.th. për ne si komunitet joshumicë. Ka probleme me dualizmin e institucioneve, probleme me marrjen e dokumentacionit të nevojshëm, probleme me qasjen në informacion për shkak të gjuhës dhe lirisë së lëvizjes”, thekson Marinkoviq.

Sipas zëvendësdrejtorit të Handikos-it në Ranillug, Mikica Gjuriq, asociacioni i organizatave është i domosdoshëm për të ofruar mbrojtjen e nevojshme institucionale për personat me aftësi të kufizuara dhe në këtë mënyrë për të përmirësuar standardin e jetesës.

“Në vetëqeverisjen tonë lokale në Ranillug nuk është i punësuar asnjë person me aftësi të kufizuara, fatkeqësisht as në kompanitë private që veprojnë në komunën tonë”, thekson Gjuriq.

Zëvendësdrejtoresha e OJQ-së Primo la tolleranza Snezhana Saviq nga Shtërpca thotë se e gjithë ideja e koalicionit është të ndihmojë njerëzit që kanë më shumë nevojë. Sipas saj, në këtë vend nuk ka shërbime të asistentit personal dhe nuk ka përfshirje, gjë që çon në shkeljen e të drejtave të njeriut.

Rrjeti inkluziv i Kosovës u mbështet edhe nga drejtori i Handikos Kosovë, Afrim Maliqi. Ai thekson se të drejtat e njeriut nuk njohin kufij, aspekt fetar apo etnik dhe për këtë arsye e konsideron të rëndësishëm këtë koalicion.

“Rëndësia e rrjetëzimit dhe krijimit të një koalicioni forcon zërin e personave me aftësi të kufizuara sepse ata do të bashkëpunojnë më mirë, drejtojnë problemet në drejtim të institucioneve. “Sot personat me aftësi të kufizuara marrin mbështetje përmes pensioneve individuale, të cilat nuk janë të mjaftueshme për nevojat mujore”, thekson Maliqi.

Përfaqësuesit e kolacionit, duke iu përgjigjur pyetjeve të një numri të madh të qytetarëve të pranishëm, anëtarëve të organizatave joqeveritare dhe ndërkombëtare, si dhe të mediave, folën për gjendjen e vështirë ekonomike të personave me aftësi të kufizuara dhe besojnë se zgjidhja qëndron në punësimin e këtyre njerzëve në sektorin privat.

Themelimi i Rrjetit Inkluziv të Kosovës mbështet nga Ambasada Kanadeze në Kosovë si pjesë e programit CFLI.