fbpx

Zgjimi lokal!

Qytetarët e angazhuar përbëjnë shtyllën kurrizore të një shoqërie demokratike dhe të qëndrueshme. Kjo nuk duhet diskutuar. Me mbështetjen e Fondit Evropian për Demokraci, në 18 muajt e ardhshëm, OJQ CASA do të punojë drejtpërdrejt me iniciativat në nivel lokal në komunitetet joshumicë në mbarë Kosovën për t’u mundësuar atyre që të angazhohen në mënyrë aktive në mbrojtjen e interesave të tyre të drejtpërdrejta.

Qëllimi i projektit të Iniciativës Lokale të Zgjimit është ta kapërcejë apatinë paralizuese që ka kapluar komunitetin serb në Kosovë dhe t’i kthejë qytetarët që vëzhgojnë pasivisht në qytetarë që marrin pjesë në mënyrë aktive. Për të arritur këtë, OJQ CASA ka zhvilluar një model pionier të pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve në iniciativat qytetare. Këshilli i CASA-s është një forum qytetar i përbërë nga 12 liderë të rinj dhe të ardhshëm të komunitetit të serbëve të Kosovës të cilët kanë për detyrë të angazhohen aktivisht në dinamikën sociale të komuniteteve lokale, të identifikojnë nevojat e tyre të vërteta dhe më pas ta mobilizojnë komunitetin lokal në kërkim të zgjidhjeve.

Shndërrimi i këtij koncepti në një mjet të fuqishëm për mobilizimin e qytetarëve është thelbi i kësaj nisme. Na ndiqni në kanalet tona të rrjeteve sociale dhe/ose shënojeni faqen tonë të internetit për përditësime të rregullta për të parë nga dora e parë se si po zhvillohet ky proces.