fbpx

Izveštaj ranog upozorenja o usklađenosti Kosova sa standardima Saveta Evrope o pravima manjina

Opšte informacije

Naziv projekta: Izveštaj ranog upozoravanja o usklađenosti Kosova sa standardima Saveta Evrope o pravima manjina
Trajanje: 9 meseci
Period implementacije: 16. januar – 16. jul 2023. godine
Podržava: Fondacija za otvoreno društvo za Albaniju (OSFA)
Status: U toku

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je da podstakne objektivnost i inkluzivnost u procesu prijema Kosova u Savet Evrope pomažući uključenim stranama, uključujući kosovsku Vladu, u proceni demokratskih standarda koji se odnose na prava nevećinskih zajednica.
Specifični cilj projekta je izrada Izveštaja ranog upozoravanja o usklađenosti Kosova sa standardima Saveta Evrope o manjinskim pravima koji ocenjuje usklađenost Kosova sa demokratskim standardima i najboljom praksom u vezi sa manjinskim pravima, u odnosu na kriterijume i standarde za ocenjivanje koje je utvrdila Parlamentarna skupština Saveta Evrope.

Očekivani rezultati

Identifikovanjem istinskih interesa kosovskih Srba, koje treba sačuvati u procesu postizanja sveobuhvatnog sporazuma između Srbije i Kosova, projekat će:

  1. Doprineti intenziviranju otvorenog i inkluzivnog unutrašnjeg dijaloga o statusu zajednice kosovskih Srba u potencijalnim scenarijima sveobuhvatnog sporazuma.
  2. Pomoći stranama uključenim u proces dijaloga da bolje razumeju istinske interese kosovskih Srba i procene ih u odnosu na one koji su trenutno predstavljeni u procesu dijaloga.
  3. Doprineti procesu pomirenja na Kosovu razvijanjem „narodne agende“ u diskusijama o statusu nevećinskih zajednica na Kosovu, jer je to jedna od najupornijih prepreka i predstavlja zastoj u izgradnji poverenja među zajednicama.

Povezani članci:

Publikacija
Konačni izveštaj