fbpx

Istraživanje istinskih interesa kosovskih Srba u procesu dijaloga

Opšte informacije

Naziv projekta: Istraživanje istinskih interesa kosovskih Srba u procesu dijaloga
Trajanje: 10 meseci
Period implementacije: 1. septembar – 2. jul 2024. godine
Podržava: Kancelarija za spoljni komonvelt i razvoj (FCD)
Status: U toku

Ciljevi projekta

Projekat teži da mobiliše zajednicu kosovskih Srba u identifikaciji istinskih interesa koji uslovljavaju njihovu istrajnost na Kosovu i treba da budu uzeti u razmatranje u procesu dijaloga uz podršku EU. Ovi interesi će biti definisani u procesu konsultacija sa relevantnim akterima zajednice, uključujući lidere neformalnih zajednica, ženske grupe, građanske aktiviste, savete mladih, predstavnike institucija, verske vođe i druge aktere sa istinskom reprezentativnom ulogom u zajednici Srba širom Kosova. Nalazi i preporuke će biti formatirani u podneske o politici (istraživački dokumenti sa akcionim tačkama) i dostavljeni stranama uključenim u proces dijaloga (pregovarački timovi iz Prištine i Beograda), uključujući aktere angažovane u proces pomirenja i zaštitu prava manjina, kao i tim specijalnog predstavnika EU za dijalog između Srbije i Kosova.

Očekivani rezultati

  1. Kosovska vlada i relevantne institucije će dobiti blagovremeno preneta upozorenja i strukturalno prilagođene preporuke kako bi se podstakla njihova spremnost za misiju izvestioca Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope (PSSE). Ovo će omogućiti da se proaktivno pozabave i otklone nedostaci u primeni evropskih standarda koji se odnose na manjinska prava i demokratsko upravljanje.
  2. Izvestioci PSSE će dobiti vredne smernice i preporuke o ključnim oblastima na koje treba da se fokusiraju tokom svoje misije utvrđivanja činjenica. To će im omogućiti da sprovode ciljanije procene i istrage, obezbeđujući da se njihovi napori usredsrede na najvažnije aspekte manjinskih prava i demokratskih vlada.
  3. Najšira javnost na Kosovu, uključujući nevećinske zajednice, steći će činjenično znanje o koristima i obavezama vezanim za članstvo Kosova u Savetu Evrope.

Povezani članci:

Konačni izveštaj