fbpx

Është botuar botimi i dytë i Fjalorit të fjalëve të cilave nuk u nevojitet përkthimi

Edicioni i dytë i botimit “Fjalori i fjalëve të cilave nuk u nevojitet përkthimi” është prezantuar dje në Qendrën Barabar në Prishtinë.

Në panelin e diskutimit morën pjesë autorja e fjalorit, gjuhëtarja dhe albanologia Nora Bezera, bashkëautore e fjalorit, gjuhëtarja dhe profesoresha e anglishtes Marija Oroviq dhe studentet nga Universiteti i Prishtinës dhe Beogradit, Elvira Kryeziu dhe Borivoje Laziq.

Sipas Nora Bezerës, ekziston një fond i pasur fjalësh serbe dhe shqipe që nuk kanë nevojë për përkthim dhe ky fjalor përmban pikërisht ato fjalë që janë karakteristike për kulturën dhe traditën e të dy kombeve.

“Një fjalor të pasur të përbashkët në fushën e arteve të kuzhinës kemi trashëguar kryesisht nga gjuha turke, ndërsa një pjesë më e madhe e fjalorit shkencor, administrativ dhe juridik është trashëguar nga gjuha latine, frënge dhe angleze”, thotë Bezera.

Në kuadër të botimit të dytë të fjalorit, lexuesve iu prezantuan edhe tregime për terma të caktuara për të cilat ishte përgjegjëse profesoresha Marija Oroviq.

“Gjuhët shërbejnë si bartëse të një trashëgimie të pasur kulturore, duke ruajtur traditat, historinë dhe identitetin e një kombi. Sot kam veçanërisht kënaqësi t’ju prezantoj disa fjalë që kapin bukurinë dhe kompleksitetin e gjuhës serbe dhe shqipe. Nëpërmjet hulumtimit të këtyre fjalëve, ne nisim një udhëtim që shkon përtej studimit të zakonshëm gjuhësor, ai na ofron një pasqyrë të narrativave të përbashkëta dhe nuancave unike që e bëjnë çdo gjuhë një thesar të shprehjes kulturore”, tha ajo.

Në krijimin e këtij fjalori morën pjesë studentë të Universitetit të Ballkanologjisë dhe Albanologjisë në Beograd dhe Prishtinë. Për nxënësit Elvira Kryeziu dhe Borivoje Laziq, të cilët theksojnë se gjatë punës në këtë projekt kanë gjetur rreth 800 fjalë që janë shkruar, shqiptuar dhe kanë të njëjtin kuptim në gjuhën shqipe dhe serbe dhe se ky fjalor do t’i afrojë të dy popujt.

Mes vizitorëve të shumtë ishin përfaqësues të trupit diplomatik, shoqërisë civile, medias dhe studentë.

“Fjalori i fjalëve të cilave nuk u nevojitet përkthimi” është pjesë e projektit “ArtSphere: Diversifikimi i peizazhit social përmes artit”, i mbështetur nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë, i implementuar nga OJQ CASA dhe OJQ Integra në kuadër të iniciativës së Qendrës Barabar.

Botimin e dytë të fjalorit mund ta lexoni KËTU.

Top