fbpx

Gjenerata e humbur: Migrimi i të rinjve nga nga Kosova

OJQ CASA prezantoi një rast studimor mbi temën “Migrimi i të rinjve nga Kosova” në shtëpinë e Bashkimit Evropian, i cili u pasua nga një panel diskutimi në të cilin politikani Aleksandar Arsenijeviq, përfaqësuesit e sektorit civil Srgjan Simonoviq nga Qendra humane në Mitrovicë dhe Vladan Trifiq nga Qendra për paqe dhe tolerancë mori pjesë nga Graçanica, ndërsa moderatore e aktivitetit ishte gazetarja Ivana Vanovac.

Studimi i rastit kishte për qëllim të kontribuojë në diskutimin për problemin e largimit të të rinjve nga Kosova duke përcaktuar motivimin e tyre për largim, që nënkupton edhe përcaktimin e problemeve që duhet të zgjidhen në mënyrë që të rinjtë të marrin vendimin për të qëndruar këtu.

Në të njëjtën kohë, studimi hodhi dritë mbi dy gjëra të rëndësishme: se të rinjtë motivohen të largohen nga Kosova në masën më të madhe nga katër grupe faktorësh – sociologjik (gjendja e arsimit), ekonomik, politik dhe personal (mbështetja e familjes dhe miqve. ).

U theksua se është pikërisht faktori politik që i dallon këto modele migrimi nga ato që janë të zakonshme në nivel evropian dhe global. Përveç kësaj, është vërejtur një efekt bore, i cili i referohet rritjes së numrit të të rinjve që largohen nga Kosova dhe që ka një efekt shkatërrues në komunitetin që ka mbetur.

Meqenëse pasqyra e situatës në Kosovë u dha përmes rastit studimor, nga këndvështrimi i të rinjve, tema e panelit ishte se çfarë mund të bëhet për të ndalur trendet negative të migrimit dhe për të parandaluar shpërbërjen e Serbisë. komunitetit në Kosovë.

Srgjan Simonoviq ka folur nga këndvështrimi i prindërve për shkallën e migrimit nga Kosova sot dhe ka tërhequr vëmendjen për rolin e prindërve në këtë proces, duke theksuar se prindërit nuk duan që fëmijët e tyre të rriten këtu.

Aleksandar Arsenijeviq foli për programet dhe iniciativat që janë ndërmarrë në të kaluarën për të motivuar të rinjtë për të qëndruar këtu, e që mungojnë sot, andaj thekson se të ashtuquajturit “profesorët e fundjavës”, si dhe mungesa e fushatave për promovimin e studimeve në Kosovë, sepse të rinjtë nuk kanë një pasqyrë të qartë dhe të saktë të studimeve këtu.

Vladan Trifiq, si i vetmi panelist nga Kosova qendrore, gjegjësisht nga Graçanica, foli për specifikat e arsimit në rajonin e tij dhe paraqiti një pikëpamje pesimiste, duke përdorur termin “gjenocid arsimor” për të përshkruar gjendjen aktuale të arsimit.

Rasti studimor me temën “Migrimi i të rinjve nga Kosova” është realizuar si pjesë e projektit “Forcimi i dialogut social në Kosovë”, i mbështetur nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS).

I gjithë dokumenti gjendet KËTU.