fbpx

OJQ CASA Njoftim për vendë të lirë pune

Qendra për Veprime Afirmative Sociale (CASA) është një organizatë joqeveritare e përkushtuar për promovimin e drejtësisë sociale, të drejtave të njeriut dhe iniciativave zhvillimore gjithëpërfshirëse për komunitetet joshumicë në Kosovë dhe rajon. OJQ CASA punon drejt nxitjes së mirëkuptimit, tolerancës dhe bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve të ndryshme. Në përputhje me misionin tonë, ne po kërkojmë një asistent praktikant.

Ky pozicion ofron një mundësi të shkëlqyer për individët e interesuar për të fituar përvojë praktike në asistencën e projekteve brenda kontekstit të aktiviteteve të organizatës sonë.

Kohëzgjatja: 6 muaj me një mundësi për t’u promovuar në një punonjës të nivelit fillestar.

Përgjegjësitë:

 • Të asistojë në detyrat administrative të lidhura me projektin.
 • Përktheni dokumente nga shqipja në anglisht (ose serbe) dhe anasjelltas.
 • Ofron mbështetje në aktivitetet e koordinimit dhe zbatimit të projektit.
 • Ndihmoni në organizimin e ngjarjeve, seminareve dhe takimeve.
 • Mblidhni informacion sipas nevojës.
 • Çdo detyrë tjetër e caktuar nga menaxheri i projektit.

Kualifikimet:

 • Njohuri të rrjedhshme të gjuhës shqipe dhe angleze.
 • Njohja e punës në gjuhën serbe është vlerësuese, por jo kërkesë.
 • Aftësi të forta komunikimi dhe ndërpersonale.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë efektive si në mënyrë të pavarur ashtu edhe si pjesë e një ekipi.
 • Vëmendje ndaj detajeve dhe aftësi organizative.
 • Aftësi në paketën MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Kërkesat:

Të gjithë të interesuarit deri në moshën 25 vjeçare inkurajohen të aplikojnë dhe duhet të jenë të disponueshëm për të punuar në zyrën në Mitrovicës së Veriut. Gratë inkurajohen veçanërisht të aplikojnë.

Procesi i aplikimit:

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë CV-në e tyre së bashku me një letër motivuese ku shpjegojnë interesimin e tyre për pozicionin në office@ngocasa.org. Ju lutemi shënoni “Aplikim për praktikë në pozitëm e asistentit të Projektit” në rreshtin e subjektit. Aplikimet duhet të pranohen deri më 30 mars 2024. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë.