fbpx

OJQ CASA drejton Takimin Ndërsektorial – Trajton ndotjen e lumit Graçanka

Ndotja e lumit Graçanka ishte thelbi i takimit ndërsektorial të mbajtur ndërmjet përfaqësuesve të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), Divizionit të Planifikimit të Burimeve Ujore nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit në Prishtinë dhe Komunës së Graçanicës, të tubuar nga Qendra për Veprime Afirmative Sociale (CASA) dhe Qendra për Dialog Humanitar (HD).

Takimi, i mbajtur më 28 mars në Graçanicë, u fokusua rreth krijimit të aleancave të forta institucionale për të trajtuar ndotjen e madhe që ka goditur lumin Graçanka. Në qendër të diskutimit ishin shqetësimet e thella të qytetarëve për përkeqësimin e mjedisit dhe pasojat e shëndetit publik për shkak të kontaminimit. Gjatë diskutimeve, u prezantuan prova të rëndësishme që akuzonin një organizatë industriale me bazë në Prishtinë si kontribuues të madh në krizën e ndotjes. Pavarësisht nga një mori paralajmërimesh, u theksua një hendek i dukshëm në reagimin institucional ndaj krizës.

Përkundër këtyre pengesave, të pranishmit u mblodhën rreth rëndësisë së bashkëpunimit të vazhdueshëm ndërmjet Komunës së Graçanicës dhe MMPHI-së për të adresuar kërcënimin nga ndotja. Ata theksuan përgjegjësinë e përbashkët të qeverive dhe organizatave joqeveritare për të mbrojtur integritetin e burimeve natyrore.

Gjatë gjithë diskutimit, u theksua roli kritik i OJQ-së CASA dhe HD në avancimin e kauzës së diplomacisë mjedisore.