fbpx

Takimi i rregullt koordinues i koalicionit Kosovo Inclusive Network

Takimi i rregullt koordinues i koalicionit Kosovo Inclusive Network

Më 15 maj, në Shtërpce është mbajtur takimi i rregullt koordinues i koalicionit Kosovo Inclusive Network (KIN), ku morën pjesë anëtarët e koalicionit: OJQ CASA, OJQ Factor, OJQ Primo la Tolleranza dhe Handikos Ranillug.

Temat kryesore të takimit ishin rrjetëzimi i koalicionit me aktorët kombëtarë dhe planifikimi i aktiviteteve të radhës. Përmes diskutimeve konstruktive, anëtarët e koalicionit u dakorduan për disa vendime të rëndësishme dhe hapat e ardhshëm.

Një nga vendimet kryesore të marra në takim ishte mbajtja e takimeve të rregullta tremujore. Përveç kësaj, është planifikuar organizimi i një konference në shtator me palët e interesuara kombëtare, duke përfshirë Forumin e Kosovës për Aftësinë e Kufizuar dhe Handikos Kosovë. Qëllimi i kësaj konference do të jetë përfshirja e anëtarëve të KIN në procesin e zhvillimit të planeve strategjike kombëtare si dhe kontribuimi në hartimin e një ligji gjithëpërfshirës për personat me aftësi të kufizuara.

Drejtori i programit të OJQ-së CASA, Boban Simić, propozoi forcimin e kapaciteteve të koalicionit përmes granteve strukturore, duke e theksuar atë si një nga fokuset primare për aktivitetet e ardhshme.

Takimi i radhës koordinues është planifikuar për në gusht, kur anëtarët e koalicionit do të punojnë për planifikimin e detajuar të konferencës së ardhshme kombëtare. Këto aktivitete janë pjesë e përpjekjeve më të gjera të koalicionit për të marrë pjesë aktive në formimin e politikave dhe legjislacionit që do të përmirësojë pozitën e personave me aftësi të kufizuara në Kosovë.