fbpx

Ekološka inicijativa

Opšte informacije

Naziv projekta: Ekološka inicijativa
Trajanje: 9 meseci
Period implementacije: 1. april – 31. decembar 2023
Donor: Centar za humanitarni dijalog
Status: U toku

Ciljevi projekta

Projekat je ukorenjen u hitnoj potrebi da se suprotstavi ozbiljnoj i nerešenoj degradaciji životne sredine koja utiče na različite zajednice, posebno u regionima Kosova. Degradacija obuhvata višestruku zabrinutost, uključujući kontaminaciju reke Gračanke i vitalnog kanala Ibar-Lepenac, ključnog izvora vode za severno-centralno Kosovo. Ova pitanja utiču na različite zajednice, što zahteva saradnju među zainteresovanim stranama iz srpske, albanske i drugih lokalnih zajednica. Jedan od najhitnijih izazova je zagađenje reke Gračanke, koja izvire iz područja Prištine i protiče kroz Gračanicu. Dodatnu složenost čini kanal Ibar-Lepenac, koji vodom snabeva gusto naseljena područja sa značajnom ekonomskom aktivnošću. Kanal nastaje u istočnoj Crnoj Gori, prolazi kroz Srbiju i kroz jezero Gazivode ulazi na Kosovo. Zagađenje od divljih deponija, zajedno sa kontaminacijom iz rudnika na Kosovu i u Srbiji, ugrožava dobrobit zajednica koje se nalaze duž obala reka. Odsustvo efikasne koordinacije pogoršalo je situaciju i dovelo do zanemarivanja upravljanja vodnim resursima riječnog sliva.
Projekat nastoji da prevaziđe političke razlike ujedinjavanjem ključnih aktera iz državnih organa, civilnog društva i običnih građana. Sarađujući, ove grupe mogu zajednički osmisliti rešenja monumentalnih ekoloških izazova koji nadilaze geopolitičke granice.

Očekivani rezultati:

Očekivani rezultati projekta obuhvataju i praktične i kolaborativne dimenzije:

  1. Podsticati razvoj veza među zajednicama u okviru ekološkog aktivizma, koji funkcionišu kao mehanizmi za izgradnju poverenja i mera za prevenciju sukoba.
  2. Omogućiti međuopštinsku saradnju, poput Gračanice i Prištine ili u kasnijim fazama južne i severne Mitrovice, kako bi se efikasno pozabavili pitanjima životne sredine među opštinama.
  3. Olakšati platformu za dijalog i saradnju između institucija na lokalnom i centralnom nivou, pojačavajući napore na zajedničkom rešavanju pitanja životne sredine.
  4. Podsticati regionalnu saradnju gde god je to izvodljivo, doprinoseći širim rešenjima u rešavanju zajedničkih ekoloških izazova.

  Povezani članci:

Publikacije
Završni izveštaj