fbpx

Centar Barabar

Opšte informacije

Naziv projekta: Centar Barabar
Trajanje: 11 meseci
Period implementacije: 15. jul 2023. – 15. jun 2024. godine
Implementacioni partner: NVO Integra
Podržava: UNMIK
Status: U toku

Ciljevi projekta

Uprkos tome što je prošlo više od 20 godina od okončanja sukoba, Kosovo nastavlja da bude društvo podeljeno u praksi, sa tenzijama među njegovim zajednicama koje i dalje postoje zbog nerešenih političkih nesuglasica, kontradiktornih javnih narativa i stalnih nestabilnosti na terenu. Dok je proces pomirenja u toku, Kosovo se bori da donese konkretne i trajne rezultate, što zahteva nove strategije i pristupe. Cilj Barabar inicijative je da se uhvati u koštac sa primarnim poteškoćama oko pomirenja i procesa izgradnje poverenja na Kosovu uspostavljanjem Barabar centra u Prištini. Ovaj centar će služiti kao centar za aktivnosti usmerene na izgradnju poverenja među različitim etničkim grupama, nudeći okruženje dobrodošlice za profesionalne, društvene i kulturne interakcije među grupama iz svih zajednica na Kosovu. Primarni cilj ove inicijative je unapređenje direktnog angažmana i dijaloga između ovih grupa kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou. Ovo će uključiti civilno društvo, akademsku zajednicu, medije, kao i omladinske i ženske organizacije. Na taj način projekat nastoji da promoviše i doprinese potencijalu za postizanje iskrenog i trajnog mira u regionu.

 Očekivani rezultati

 Očekivani rezultati projekta obuhvataju:

  1. Osnivanje i operacionalizaciju otvorenog javnog centra (Barabar centar).
  2. Podizanje važnosti Barabar centra kao centralnog čvorišta za olakšavanje dijaloga među zajednicama (Barabar razgovori, podcast “Ona”, forum za izgradnju poverenja).
  3. Jačanje uključenosti žena i nedovoljno zastupljenih društvenih grupa u nastojanjima usmerenim na izgradnju poverenja, kao i negovanje kulture svesti o pravima. Ovo uključuje aktivnosti kao što su forum Žene u izgradnji mira, Barabar jezički centar, itd.
  4. Pokretanje zajedničkih skupova i akcija na lokalnom nivou koje promovišu principe tranzicione pravde i kulture sećanja (Inicijativa Kultura sećanja, Inicijativa Kultura razumevanja, Etički kodeks izveštavanja medija osetljivih na žrtve, itd.).
  5. Jačanje pomirenja na Kosovu omogućavanjem i zalaganjem za međukulturnu i umetničku razmenu između različitih etničkih grupa.

Povezani članci:

Publikacije
Konačni izveštaj