fbpx

NVO CASA predvodi međusektorski sastanak za rešavanje problema zagađenja reke Gračanke

Zagađenje reke Gračanke bilo je srž međusektorskog sastanka održanog između predstavnika kosovskog Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture (MESPI), Odeljenja za vodoplaniranje Regionalnog preduzeća za vodoprivredu Priština i opštine Gračanica, koje je okupio Centar za Afirmativne društvene akcije (CASA) i Centar za humanitarni dijalog (HD).

Sastanak, održan 28. marta u Gračanici, bio je fokusiran na formiranje snažnih institucionalnih saveza za rešavanje velikog zagađenja reke Gračanke. U središtu diskusije bila je duboka zabrinutost građana zbog pogoršanja životne sredine i posledica kontaminacije po javno zdravlje. Tokom diskusije, predstavljeni su značajni dokazi koji optužuju industrijsku kompaniju sa sedištem u Prištini zbog velikog doprinosa zagađenju. Uprkos nizu upozorenja, istaknut je primetan jaz u institucionalnom odgovoru na ovu krizu.

Pored ovih prepreka, prisutni su se složili oko važnosti kontinuirane saradnje između opštine Gračanica i MESPI-ja na rešavanju problema zagađenja životne sredine. Naglasili su zajedničku odgovornost Vlade, ali i nevladinih organizacija za zaštitu integriteta prirodnih resursa.

Tokom diskusije, naglašena je važna uloga NVO CASA i HD u unapređenju cilja ekološke diplomatije.