fbpx

Redovni koordinacioni sastanak koalicije Kosovo Inclusive Network

Dana 15. maja u Štrpcu je održan redovni koordinacioni sastanak koalicije Kosovo Inclusive Network (KIN), na kojem su prisustvovale članice koalicije: NGO CASA, NGO Factor, NGO Primo la Tolleranza, i Handikos Ranilug.

Glavne teme sastanka bile su umrežavanje koalicije sa nacionalnim akterima i planiranje narednih aktivnosti. Kroz konstruktivnu diskusiju, članovi koalicije su se usaglasili o nekoliko važnih odluka i sledećih koraka.

Jedna od ključnih odluka donetih na sastanku je održavanje redovnih kvartalnih sastanaka. Pored toga, planirana je organizacija konferencije u septembru sa nacionalnim stakeholderima, uključujući Kosovo Disability Forum i Handikos Kosovo. Cilj ove konferencije biće uključivanje članova KIN-a u proces razvoja nacionalnih strateških planova i doprinos izradi sveobuhvatnog zakona o osobama sa invaliditetom.

Programski direktor NGO CASA, Boban Simić, predložio je jačanje kapaciteta koalicije kroz strukturne grantove, ističući to kao jedan od primarnih fokusa za buduće aktivnosti.

Sledeći koordinacioni sastanak planiran je za avgust, kada će članovi koalicije raditi na detaljnom planiranju predstojeće nacionalne konferencije. Ove aktivnosti su deo šireg nastojanja koalicije da se aktivno uključi u formiranje politika i zakonodavstva koje će poboljšati položaj osoba sa invaliditetom na Kosovu.