fbpx

Interesat e Serbëve në Kosovë në Procesin e Normalizimit të Marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës

OJQ CASA prezanton raportin kryesor, “Interesat e serbëve në kosovë në procesin e normalizimit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës”. Ky raport hulumton aspektet kritike të jetës së komunitetit serb në Kosovë.

Hulumtimi thekson kërkesat e komunitetit serb në lidhje me marrëdhënien ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Ruajtja e identitetit të tyre, të drejtat gjuhësore dhe trashëgimisë kulturore konsiderohen prioritare. Studimi gjithashtu eksploron idenë e dhënies së autonomisë institucionale për serbët në Kosovë. Kjo autonomi përqendrohet kryesisht në çështjet lokale për të garantuar që vendimet që ndikojnë në komunitetin të mos preken nga ndërhyrja e Prishtinës.

Studimi paraqet rekomandime për Beogradin dhe Prishtinën, duke kërkuar një qasje të përgjegjshme, veçanërisht nga Beogradi, në adresimin e shqetësimeve dhe ambicieve të komunitetit serb në Kosovë. Kjo përfshin strategji për të tërhequr të rinjtë në Kosovë, për të luftuar papunësinë, për t’u përballur me korrupsionin dhe për të mbështetur bizneset private në krijimin e mundësive të punësimit në rajon. Të gjithë dokumentin mund ta gjeni KËTU.