fbpx

Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge video produkcije Aequitas podkasta

Nevladina organizacija Centar za afirmativne društvene akcije (CASA) sa sedištem u Severnoj Mitrovici objavljuje poziv za angažovanje profesionalne kompanije za usluge pružanja video produkcije i postprodukcije za drugu sezonu podcasta “Aequitas” u okviru projekta Barabar Centra koji finansira UNMIK. Trajanje svakog video podkasta biće od 30 do 40 minuta. NVO CASA traži ponuđača za produkciju šest (6) video podkasta, a snimanje će se odvijati u profesionalnom studiju ponuđača. Neophodno je obezbediti i titlove za svaki video na dva jezika – srpskom i albanskom.

Kompanija za video produkciju biće odgovorna za pružanje sledećih usluga:

  1. Organizacija snimanja podkasta: Za svaku epizodu podkasta neophodno je sprovesti pripremne aktivnosti koje uključuju izbor tema i gostiju u saradnji sa NVO CASA, angažovanje dva novinara, jednog iz srpske i jednog iz albanske zajednice, zakazivanje snimanja i organizaciju potrebnih logističkih aktivnosti.
  2. Produkcija: a) Snimanje video podkasta b) Snimanje visokokvalitetnog video i audio materijala c) Osvetljenje, zvuk i postavljanje tri (3) kamere d) Obezbeđivanje opreme i ekipe e) Obezbeđivanje sigurnog okruženja tokom snimanja.
  3. Postprodukcija: a) Montaža videa, kolor korekcija i miksovanje zvuka b) Dodavanje pozadinske muzike i zvučnih efekata c) Kreiranje pokretnih grafika d) Pregled i odobrenje finalnog video podcasta od strane klijenta e) Obezbeđivanje finalnog videa u više formata pogodnih za različite platforme.
  4. Prevod: Svaka epizoda podkasta trebalo bi da ima titlove na srpskom i albanskom jeziku. Titlovi treba da budu u formi SubRip Subtitle file (SRT) fajlova. Simultani prevod i transkript svake epizode biće obezbeđeni od strane NVO CASA.

Očekuju se sledeći rezultati od ponuđača za video produkciju:

  1. Visokokvalitetne video emisije, sa trajanjem od po 30 do 40 minuta
  2. Šest (6) video podkasta isporučenih jednom mesečno ili dva puta u zavisnosti od aktuelnosti tema
  3. Svi sirovi materijali, audio zapisi i projektni fajlovi
  4. Titlovi za svaki video na 2 jezika – srpskom i albanskom
  5. Uključivanje logotipa podkasta i elemenata brendiranja u postojeću uvodnu i odjavnu špicu
  6. Isporuka finalne verzije uvodne i odjavne špice u formatu pogodnom za upotrebu u podkastu

Proizvodnja video podkasta počeće u februaru 2024. godine, a od kompanije za video produkciju se očekuje isporuka šest (6) video podkasta tokom narednih šest (6) meseci ili manje. Dodatno, titlovi za svaki video na 2 jezika – srpskom i albanskom – trebaju biti obezbeđeni zajedno sa videom. Mesto snimanja videa održavaće se u profesionalnom studiju ponuđača.

Budžet za usluge video produkcije biće razmatran i dogovoren između strana pre početka snimanja emisija. Kompanija za video produkciju treba da dostavi potpisane i pečatirane ponude, kao i detaljan razvod troškova projekta, uključujući sve dodatne troškove najkasnije do 29. januara 2024. godine na adresu elektronske pošte office@ngocasa.org. Nepotpune ponude neće biti uzete u obzir.

Sva prava intelektualne svojine proizašla iz usluga pruženih od strane kompanije za video produkciju biće u vlasništvu NVO CASA. Kompanija za video produkciju ne sme koristiti materijale, zaštitne znakove ili druge prava intelektualne svojine klijenta bez prethodnog pisanog odobrenja klijenta.

Kompanija za video produkciju mora čuvati sve informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na poslovne planove, poslovne tajne i druge poverljive informacije koje pruži klijent, strogo poverljive i ne sme otkrivati takve informacije trećoj strani bez prethodnog pisanog odobrenja klijenta.

Kompanija za video produkciju će biti obavezna da isporuči visokokvalitetne video podkaste, na vreme i unutar dogovorenog budžeta. NVO CASA zadržava pravo da raskine ugovor ukoliko kompanija za video produkciju ne isporuči usluge u dogovorenom standardu zadovoljavajućeg kvaliteta.